هر یک از ما ممکن است که به دلیل رخ دادن حوادث غیر قابل پیش بینی، دچار سوانحی شویم که این حادثه ها علاوه بر خسارات مالی، ممکن است منجر به خسارات جانی نیز گردد. البته خوش بینانه ترین حالت این است که خسارات مالی رخ دهد و از نظر جسمی آسیبی به افرادی که در سانحه آتش سوزی حضور دارند، وارد نشود. اما در هر حال بروز آتش سوزی منجر به خساراتی می شود که صرف نظر از خسارات جبران ناپذیر همانند مرگ، باید سایر خسارت ها جبران شوند و در این زمان فرد آسیب دیده باید هزینه های زیادی را در نظر بگیرد تا بتواند بخشی از این خسارات را برطرف نماید و مسلما در این زمان، فشار مالی بر روی فرد آسیب دیده زیاد خواهد شد. بیمه به منظور یاری رساندن به مردم در این زمینه، خدمات بیمه آتش سوزی را توسط شرکت های مختلف بیمه ارائه می کند تا از این طریق بتواند در زمان بروز آتش سوزی، حداقل فشار روانی وارد به آسیب دیده در اثر نگرانی هزینه های جبران خسارت را کاهش دهد.

در بیمه آتش سوزی شرکت بیمه گر متعهد می شود که در زمان بروز حادثه آتش سوزی به صورت ناخواسته، خساتی که در بیمه نامه تحت پوشش قرار داده است، جبران کرده و از این طریق به تعهدات خود عمل نماید. در کیفیت ارائه خدمات، وجه تمایز بین شرکت های مختلف بیمه نمایان می شود.

بیمه آتش سوزی پارسیان

در بیان مهمترین تفاوت ها و برتری های بیمه آتش سوزی پارسیان در مقایسه با سایر شرکت های ارائه کننده این نوع بیمه نامه، به برخی از مهمترین مشخصات و خدمات این شرکت بیمه اشاره می کنیم:

۱-   بیمه آتش سوزی پارسیان به محض رخ دادن واقعه آتش سوزی، کارشناسان خود را به محل مربوطه اعزام می کند تا سریعا خسارات وارده را برآورد نموده و نسبت به جبران خسارات اقدام نماید تا فرد آسیب دیده نگرانی از نظر هزینه های خسارات وارده نداشته باشد.

۲-   همچنین بیمه آتش سوزی پارسیان در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان خود، سعی بر این دارد که خدمات تحت پوشش خود را زیاد کند تا در صورت بروز خسارات مختلف، امکان حمایت مالی برای بیمه گذار وجود داشته باشد.

۳-   یکی از خدمات بیمه آتش سوزی پارسیان دریافت حق بیمه آتش سوزی به صورت اقساطی است و همین امر باعث شده است که اعتماد و رضایتمندی مشتریان را بیشتر به خود جلب نماید.

انواع بیمه آتش سوزی پارسیان

 

بیمه آتش سوزی مسکونی

a-1   بیمه آتش سوزی واحد های مسکونی

a-2    بیمه آتش سوزی مجتمع های مسکونی (هیئت مدیره مجتمع مسکونی – شهرک مسکونی)

a-3   بیمه آتش سوزی طرح جامع منازل مسکونی

a-4   بیمه آتش سوزی مجتمع های  مسکونی – اداری

a-5  بیمه آتش سوزی مجتمع های مسکونی – تجاری

a-5    بیمه آتش سوزی مجتمع های مسکونی – اداری – تجاری

 

B     بیمه آتش سوزی اداری

b-1   بیمه آتش سوزی واحد های اداری

b-2   بیمه آتش سوزی مجتمع های اداری (هیات مدیره مجتمع اداری)

b-3   بیمه آتش سوزی مجتمع های اداری – تجاری

b-4   بیمه آتش سوزی مجتمع های اداری – مسکونی

b-5   بیمه آتش سوزی مجتمع های اداری – تجاری – مسکونی

 

بیمه آتش سوزی تجاری

c-1   بیمه آتش سوزی واحد های تجاری

c-2   بیمه آتش سوزی مجتمع های تجاری (هیئت مدیره مجتمع تجاری)

c-3   بیمه آتش سوزی مجتمع های تجاری – اداری

c-4  بیمه آتش سوزی مجتمع های تجاری – اداری – مسکونی

 

D بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی

c-1   بیمه آتش سوزی واحد های صنعتی

c-2   بیمه آتش سوزی شهرک های صنعتی (هیآت مدیره مجتمع صنعتی – شهرک صنعتی)

 

E  بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی

 

F  بیمه آتش سوزی کارگاه ها

 

G بیمه آتش سوزی انبارها

 

H بیمه آتش سوزی اصناف

 

I بیمه های نفت و انرژی  ( بیمه نامه آتش سوزی مولدهای انرژی نفت – گاز – پتروشیمی)

 

J بیمه نامه های اظهارنامه ای (شناور)

 

K بیمه نامه های مرهونات بانکی

 

L بیمه نامه First Loss

 

M بیمه نامه با ارزش جایگزینی

 

N بیمه نامه با ارزش توافقی