در هر حادثه ای که وسیله نقلیه در آن سهیم باشد، سه نوع خسارت می تواند بروز کند:

۱-   خسارت به سرنشینان خودرو

۲-   خسارت به شخصی دیگر که همان شخص ثالث است.

۳-   خسارت به بدنه خودرو

هر سه نوع خسارت فوق تحت پوشش بیمه ماشین قرار گرفته و در زمانی که صاحب وسیله نقلیه قصد استفاده از خدمات بیمه خودرو را داشته باشد باید زیر گروه مناسب با هر نوع خسارت نامبرده را انتخاب کند. در این مقاله ما قصد داریم به معرفی بیشتر بیمه بدنه خودرو بپردازیم.

تعریف تخصصی بیمه بدنه خودرو

اگر بخواهیم به صورت کاملا تخصصی و دقیق، یک تعریف از بیمه بدنه خودرو داشته باشیم باید این گونه بیان کنیم که:

براساس مقررات شورای عالی، اگر شما از خدمات بیمه بدنه خودرو استفاده می کنید، در زمان بروز تصادف و یا هر حادثه ای دیگر که منجر به بروز خسارت به بدنه اتومبیل شما شده است، شرکت بیمه موظف است که هر گونه خسارتی که در حین حرکت خودرو و یا زمانی که خودرو ثابت است و به آن وارد می شود و این خسارات در حیطه تعهدات قید شده در بیمه نامه باشد، پرداخت نماید. برای مثال خسارات مربوط به آتش سوزی، سرقت، تصادف و…

فاکتورهای تعیین کننده هزینه حق بیمه بدنه

یکی از مهمترین سوالاتی که هر مشتری در مراجعه به شرکت بیمه برای استفاده از خدمات بیمه بدنه خودرو مطرح می کند، مبلغ حق بیمه و عوامل تاثیرگذار بر آن است. به طور کلی دو فاکتور مهم، تعیین کننده مبلغ حق بیمه بدنه خودرو است:

۱-   قیمت واقعی خودرو

۲-   نرخ حق بیمه

شما در زمانی که قصد دارید بیمه بدنه را برای خودروی خود استفاده کنید باید حق بیمه را متناسب با قیمت واقعی آن تعیین کنید. برخی از افراد برای این که حق بیمه کمتری پرداخت نمایند، قیمت واقعی خودرو را کتمان کرده و مبلغی کمتر بیان می کنند و همین مسئله سبب می شود که در زمان بروز خسارت نیز، شرکت بیمه هزینه جبران خسارت خودرو را متناسب با ارزش قید شده آن در بیمه نامه بپردازد در نتیجه هزینه پرداختی کمتر بوده و جبران خسارت را نخواهد کرد.

چند نکته مهم در مورد بیمه بدنه خودرو

۱-   برای بیمه بدنه خودرو تخفیف نیز وجود دارد برای مثال اگر صاحب وسیله نقلیه، در طول یک سال، کمتر از خدمات بیمه بدنه استفاده کند، به این معناست که رانندگی بهتری داشته و یا در استفاده از آن احتیاط کرده است که حتی اتفاقات ناخواسته بروز نکند در نتیجه شرکت بیمه گر در زمان تمدید قرارداد بیمه بدنه تخفیف مناسبی برای بیمه گذار در نظر می گیرد.

۲-   درمورد قابلیت انتقال بیمه بدنه در زمان فروش وسیله نقلیه به صاحب جدید آن نیز سوالاتی مطرح شده است. با توجه به این که این بیمه نامه بیشتر به رانندگی صاحب وسیله نقلیه برمی گردد لذا قابلیت انتقال آن به صاحب جدید این وسیله وجود نخواهد داشت. ولی اگر خودتان یک وسیله نقلیه جدید خریداری کردید می توانید بیمه بدنه وسیله قبلی را به این وسیله جدید انتقال دهید.