یکی از مشاغلی که در جهان وجود دارد، شغل حمل و نقل وسایل، مواد غذایی، کالا و… است. برای مثال در نظر بگیرید که کارخانه ای تولید کننده وسایل برقی است و حال باید پس از تولید، این وسایل را به شرکت ها و نمایندگی های تحت نظارت خود منتقل کند تا فروش این وسایل صورت گیرد. حال در حین انتقال از کارخانه به شرکت ها، باید امنیت وجود داشته باشد تا سرمایه داران کارخانه، با خیال آسوده اقدام به انتقال کنند. در این زمان است که بیمه باربری، اهمیت خود را نشان می دهد.

بیمه باربری، یکی از انواع بیمه هایی است که شرکت های مسئول حمل و نقل کالا و مواد غذایی حتما باید از این نوع بیمه استفاده نمایند. احتمال وجود دارد که در حین انتقال کالا از مبدا به سمت مقصد، در مسیر اتفاقی بیافتد که کالاهای داخل کامیون را دچار خسارت کند در این صورت، مسئولیت جبران خسارت بر عهده شرکت انتقال دهنده است. حال اگر شرکت حمل و نقل از بیمه باربری استفاده کرده باشد، بیمه گر براساس قراداد بیمه نامه، خسارت را جبران نموده و در نتیجه هزینه سنگین از دوش شرکت حمل و نقل برداشته می شود.

برتری های بیمه باربری پارسیان

اما آن چه که در مورد انتخاب بیمه باربری اهمیت زیادی دارد، نوع شرکت بیمه گر است. امروزه شرکت های بیمه زیادی در کشور وجود دارند که خدمات بیمه باربری را ارائه می کنند اما بهترین آن ها شرکتی است که چند ویژگی داشته باشد:

۱-     محدوده جبران خسارت آن وسیع باشد. به این معنا که تعداد خساراتی که در حین حمل و نقل جبران می کند، زیاد باشد. البته لازم است بدانید که در همه انواع بیمه ها، منظور از خسارت، خسارات ناخواسته است. لذا در مورد بیمه باربری نیز شرکت حمل و نقل نمی تواند جبران خسارات ناشی بی کفایتی خود را بر عهده بیمه بگذارد.

۲-    به محض رخ دادن خسارت، شرکت بیمه باید سریعا برای برآورد خسارت و جبران هزینه های منطبق با تعهدات خود در بیمه نامه، اقدام نماید. متاسفانه برخی از شرکت های بیمه در زمان جبران خسارت، سهل انگاری نموده و کار را به تعویق می اندازند.

۳-    هزینه حق بیمه آن مناسب باشد تا شرکت بیمه گذار بتواند از عهده هزینه های حق بیمه برآید.

با توجه به ۳ مورد فوق الذکر، شرکت بیمه پارسیان یکی از شرکت هایی است که در زمینه ارائه بیمه باربری بسیار مناسب عمل نموده است به گونه ای که بیمه باربری پارسیان هر ۳ ویژگی فوق را دارا بوده و به شرکت های باربری کمک می کند با امنیت و آرامش بتوانند به فعالیت خود بپردازند و نگرانی از بابت خسارات ناخواسته نداشته باشند.