همه ما می دانیم که زمانی که در حال رانندگی با خودروی خود هستیم هر لحظه امکان بروز تصادف و یا سانحه برای وسیله نقلیه ما وجود دارد. حتی اگر تمام احتیاط های لازم را نیز در نظر بگیریم باز هم ممکن است رانندگی بد افراد دیگر و یا سانحه های غیر منتظره، منجر به بروز خسارت به اتومبیل، خود راننده و سرنشینان و یا شخص ثالث گردد. در این زمان امکان دارد که هزینه جبران خسارت به حدی باشد که صاحب خودرو قادر به جبران ان نباشد لذا لطمه بزرگ از نظر مالی و به تبع از نظر روانی به او وارد خواهد شد. در این جا است که نقشه بیمه اتومبیل پررنگ خواهد شد و همچون یک ناجی، به کمک هر فرد دارنده وسیله نقلیه می رسد.

بیمه اتومبیل چیست

بیمه اتومبیل یکی از انواع بیمه نامه هایی است که خسارت های مربوط به وسیله نقلیه را جبران می کند. این بیمه نامه شامل سه بخش می شود:

۱-   بیمه بدنه اتومبیل

این بیمه نامه مجموعه خساراتی را جبران می کند که در اثر تصادف و یا هر سانحه ناخواسته دیگری، به بدنه اتومبیل وارد شده باشد.

۲-   بیمه سرنشین اتومبیل

در صورتی که در اثر بروز تصادف، هر یک از سرنشینان اتومبیل آسیب ببینند، بیمه سرنشین اتومبیل موظف است طبق تعهدات خود، کلیه خسارت های ذکر شده در قرارداد بیمه برای سرنشینان را جبران نماید.

۳-   بیمه شخص ثالث اتومبیل

این امکان وجود دارد که شما در حین رانندگی، با شخصی تصادف کنید و این تصادف منجر به بروز خسارت جانی یا مالی به آن شخص گردد. در این زمان اگر از بیمه شخص ثالث برخوردار باشید، بیمه خسارت آن را متناسب با آن چه در بیمه نامه قید شده است، پرداخت خواهد نمود.

برتری های بیمه خودروی پارسیان

با توجه به این که در کشور ما، نمایندگی های مختلفی در حال حاضر، خدمات بیمه خودرو را ارائه می کنند، لذا برای هر شهروند، سخت خواهد بود که در میان شرکت های بیمه مختلف، بهترین شرکت را انتخاب نماید. ما در این مقاله، مهمترین و برترین ویژگی های بیمه خودروی پارسیان را بیان خواهیم نمود تا در زمان تصمیم گیری، بهتر عمل نمایید:

۱-   بیمه خودروی پارسیان سعی بر این دارد که حق بیمه های پرداختی توسط بیمه گذار را به اقساط مختلف تقسیم نماید تا صاحب وسیله نقلیه از نظر مالی در فشار قرار نگیرد.

۲-   در صورت بروز تصادف و یا هر خسارت دیگر در زمینه خودروی شما، بیمه خودروی پارسیان متعهد است که در اسرع وقت کارشناس خومد را برای بازرسی و برآورد خسارت وارده به خودروی شما اعزام نماید تا در اسرع وقت، هزینه ها را جبران کند.

۳-   همچنین بیمه خودروی پارسیان سعی دارد که با توجه به تغییراتی که با گذر زمان در بیمه نامه ها رخ می دهد، یکی از این تغییرات را افزایش خسارت های تحت پوشش قرار دهد تا بتواند رضایتمندی مشتریان خود را بیشتر جلب نماید.