همه ما در جامعه ای که زندگی می کنیم، در قبال تمام فعالیت ها و حتی رفتارهای خود و تاثیراتی که این فعالیت ها بر روی جامعه و افراد دیگر می گذارد، مسئول هستیم. برای شما در نظر بگیرید که فردی اقدام به ساختن یک مجتمع و یا حتی اقدام به ساختن یک منزل مسکونی می کند و برای این منظور باید نیروهایی را برای کار استخدام کند. در این زمان، فرد پیمانکار دو مسئولیت مهم دارد:

۱-    مسئولیت نسبت به کارگران و تمامی افرادی که تحت پوشش وی کار می کنند.

۲-    مسئولیت نسبت به افراد دیگر که در نزدیکی محل ساخت و ساز تردد می کنند، اموال آن ها و حتی نسبت به محیط نزدیک به محل ساخت و ساز

اگر فرد پیمانکار نسبت به این مسئولیت ها کوتاهی نماید، خسارات زیادی به بار خواهد آورد که گاها جبران این خسارت ها نیاز به هزینه های زیاد دارد به گونه ای که حتی ممکن است منجر به ورشکست شدن پیمانکار شود لذا برای جلوگیری از این خسارات و اتفاقات، لازم است قبل از شروع کار، اقداماتی انجام شود تا میزان ایمنی کار افزایش یابد. در این راستا، بیمه مسئولیت یکی از اموری است که لازم است هر فرد قبل از شروع فعالیت های خود در نظر بگیرد.

بیمه مسئولیت و محدوده حمایتی آن

زمانی که شما در حوزه کاری خود از بیمه مسئولیت استفاده می کنید، در صورت بروز خسارت، شرکت بیمه گر موظف است کلیه خساراتی که در بیمه نامه متعهد شده است، جبران نماید ولی ان چه که لازم است شما به عنوان بیمه گذار بدانید این است که شما نمی توانید هر نوع خسارتی را وارد نمایید و بعد از بیمه گر انتظار جبران داشته باشید در این صورت شرکت بیمه گر ورشکست می شود و از طرف دیگر بی قانونی و نا امنی زیاد می شود چون ممکن است با بی توجهی شما، جان افرادی به خطر بیافتد. لذا بیمه مسئولیت تنها خساراتی را جبران می کند که ناشی از خسارات ناخواسته باشد.

بیمه مسئولیت پارسیان

آن چه که در زمینه انتخاب نوع شرکت بیمه گر اهمیت دارد این است که از متعهد بودن و قانونمند بودن ان شرکت بیمه گر مطمئن شوید. این مسئله زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که در اثر فعالیت شما، ناخاسته خسارتی رخ داده و شما به حمایت بسیار فوری نیاز دارید تا هم خسارت جبران شود و هم فعالیت شما عقب نیافتد. در این راستا، بیمه مسئولیت پارسیان یکی از بهترین شرکت های بیمه گر در این زمینه است. این شرکت بیمه چند مزیت عمده در زمینه بیمه مسئولیت دارد:

۱-    محدوده حمایتی بیشتری دارد. البته این بدان معنا نیست که خسارات عمدی شما را جبران می کند. بلکه در همان محدوده خسارات ناخواسته، بیشتر از سایر شرکت های بیمه شما را حمایت می کند.

۲-    به محض بروز خسارت، بازرسین و کارشناسان خود را اعزام می کند تا برآورد خسارات را انجام داده و آن ها جبران نماید تا بیمه گذار بدون نگرانی بتواند به فعالیت های خود ادامه دهد.