یکی از مهمترین مشاغلی که در دنیا وجود دارد، مجموعه ای از مشاغلی است که به رشته های فنی مهندسی مرتبط می شود. مهندسین در رشته های مختلف مشغول به فعالیت هستند و آن چه که لازم است هر مهندس در زمینه فعالیت خود بداند این است که در زمان انجام فعالیت، مسئولیت هر گونه خسارت وارد شده توسط وی و فعالیت هایش، بر عهده خود او است به همین دلیل باید دقت داشته باشد تا همه امور کاری خود را به صورت قانونی و در نهایت امنیت انجام دهد و از بروز خسارات جلوگیری کند. اما با این حال ممکن است که به صورت ناخواسته خساراتی وارد شود که در این صورت فرد مهندس نقشی در بروز آن ها نداشته است ولی مجبور است این خسارات را جبران نماید. لذا برای چنین مواردی که مهندس نمی تواند پیش بینی خسارات ناخواسته را بکند و از بروز آن ها جلوگیری نماید، بهتر است از بیمه مهندسی کمک بگیرد تا یک حامی قوی در چنین مواقعی داشته باشد.

بیمه مهندسی شامل بیمه تجهیزات و ماشین آلات، بیمه پیمانکاران و بیمه نصب تجهیزات می شود و در هر یک از این موارد، طبق تعهدات خود در بیمه نامه، موظف است به خسارات وارده را جبران نماید.

انتخاب بیمه مهندسی از کدام شرکت بیمه گر؟

در میان شرکت های بیمه گر مختلفی که در کشور وجود دارد، انتخاب بهترین شرکت برای بیمه مهندسی، براساس برتری های هر یک نسبت به دیگری انجام می گیرد. مهمترین ویژگی های یک شرکت بیمه گر برای بیمه مهندسی عبارتند از:

۱-    از آنجایی که بیمه مهندسی مربوط به مشاغل فنی می شود لذا بیمه گر باید محدوده حمایتی خود را بیشتر کند زیرا احتمال بروز اتفاقات ناخواسته در این مشاغل بسیار بیشتر است.

۲-    شرکت بیمه گر باید به محض رخ دادن خسارات، در اسرع وقت کارشناسان خود را برای بررسی و ثبت خسارت اعزام نماید تا بتواند هزینه های خسارات را سریعا جبران کند.

۳-    به درستی به تعهدات خود در برابر بیمه گذار عمل نموده و به وی این اطمینان را بدهد که در صورت بروز خسارت، امنیت شغلی او را تضمین می کند.

لذا با توجه به موارد فوق، یکی از مهمترین و بهترین شرکت های بیمه برای بیمه مهندسی، شرکت بیمه پارسیان است. بیمه مهندسی پارسیان به دلیل اعتباری که در میان مهندسان در رشته های مختلف به دست آورده است، امروزه به یکی از بهترین شرکت های بیمه ارائه کننده خدمات بیمه های مهندسی تبدیل شده است که با نظم، برنامه ریزی و مشاوره های خود، مهندسین را در زمینه شغلی خود حمایت می کند.