یکی از مهمترین مسائلی که در زمینه بیمه وجود دارد، حق بیمه است. شما برای هر نوع بیمه که قصد استفاده دارید، باید مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت نمایید و شرکت بیمه گر در ازای این پرداخت، متعهد می شود که خساراتی ناخواسته که در قرارداد ذکر کرده است را جبران نماید. اما مطلب مهم این است که برخی بیمه ها حق بیمه های گرانی دارند و از آنجایی که برخی از شرکت های بیمه، فاصله زمانی پرداخت حق بیمه ها را کوتاه مدتدر نظر می گیرد به همین دلیل بسیاری از افراد ترغیب برای استفاه از انواع این نوع بیمه ها ندارند زیرا نمی توانند هزینه های آن را متقبل شوند. اما یک راهکار بسیار عالی که در برخی از شرکت های بیمه ارائه شده است، بیمه های گروهی است.

بیمه گروهی چیست

بیمه گروهی برای انجمن ها، اصناف، تعاونی ها و به طور کلی مجموعه ای از فعالیت هایی به کار می رود که در آن، تعدادی افراد تشکیل یک گروه را داده و در کنار هم فعالیت می کنند. در این زمان به جای این که هر یک از افراد به طور جداگانه خود را بیمه کنند، می توانند از بیمه گروهی استفاده نموده و در نتیجه به هر فرد، هزینه حق بیمه کمتری می رسد. با این کار، گروه ها بیشتر می توانند از انواع مختلف بیمه استفاده کنند.

تمام شرکت های بیمه در کشور، این نوع بیمه را ارائه نمی کنند و در نتیجه در میان شرکت های موجود باید به سراغ شرکت هایی رفت که ویژگی های زیر را داشته باشند:

۱-    تعداد بیمه هایی که هر گروه می تواند از آن استفاده کند، بیشتر باشد. در بیمه های گروهی، تنها برخی از انواع بیمه را می توان به صورت گروهی استفاده نمود و لذا شرکت بیمه گر زمانی برتر است که تعداد خدمات بیمه بیشتری را برای گروه ها ارائه کند.

۲-    مبلغ حق بیمه برای بیمه گروهی نازل و مناسب باشد تا اجتماع های بیشتری بتوانند از آن استفاده کنند.

۳-    شرایط ثبت نام و استفاده از خدمات بیمه گروهی راحت باشد. زیرا مجموعه ای از افراد باید اقدام به ثبت نام کنند و باید شرایط ثبت نام سهل باشد تا گروه بتوانند به راحتی این مراحل را انجام دهند.

در این راستا ما به شما توصیه می کنیم که از خدمات بیمه گروهی پارسیان استفاده کنید زیرا علاوه بر موارد فوق، با مشاورین متخصص خود، گروه ها را برای استفاده از انواع بیمه هدایت می کند.