صنعت بیمه سالیان طولانی است که در کشور ما وارد شده و در چند دهه اخیر با توجه به اطلاع رسانی هایی که در مورد مزایای استفاده از انواع بیمه صورت گرفته است، صعت بیمه جایگاه بالاتری را به دست آورده است. یکی از پرکاربردترین انواع بیمه نامه که بیشترین آمار فروش را به خود اختصاص داده است، بیمه شخص ثالث نام دارد. این بیمه نامه برای تمامی وسایل نقلیه اجباری بوده و در صورتی که یک وسیله از بیمه شخص ثالث بهره مند نباشد، صاحب آن از نظر قانونی جریمه خواهد شد.

معرفی بیمه شخص ثالث

در ابتدا بهتر است با یک مثال با کارایی بیمه شخص ثالث بیشتر آشنا شویم. فرض کنیم که شما در حین رانندگی تصادف کرده و براساس گزارش پلیس راهنمایی رانندگی شما مقصر شناخته شده اید در این زمان موظف هستید کلیه خسارت هایی که به راننده مقابل (شخص ثالث) وارد شده – حتی تامین هزینه دیه- را پرداخت نمایید. حالا اگر شما برای خودروی خود از بیمه شخص ثالث استفاده کنید تا زمانی که این بیمه نامه اعتبار دارد، هزینه خسارت های وارد شده به شخص ثالث در اثر تصادفات توسط شرکت بیمه گر جبران خواهد شد.

محاسبه بیمه شخص ثالث پارسیان

مرحله 1 از 2

50%
  • لطفاً یک مقدار بین 0 و 366 را وارد نمایید .
  • این فیلد بصورت اتوماتیک پر می شود

خدمات تحت پوشش بیمه شخص ثالث

نکته بسیار مهم در مورد بیمه شخص ثالث خسارت هایی است که توسط بیمه گر جبران می شود. در زمان خرید بیمه نامه شما باید شرایط و خسارت های تحت پوشش را به دقت مطالعه کنید. تمام بیمه نامه های شخص ثالث گروهی از خسارت های اصلی را تحت پوشش قرار داده اند اما در صورتی که بیمه گذار درخواست پوشش های اضافی را نیز داشته باشد، پس از موافقت بیمه گر  باید حق بیمه مازاد بر حق بیمه پوشش های اصلی را نیز پرداخت نماید. در زمانی که تصادفات رخ می دهد شرکت بیمه گر موظف است خسارت هایی را جبران نماید که تحت پوشش بیمه نامه بوده و موارد خارج از قرارداد در حیطه تعهدات بیمه گر قرار ندارد.

تمدید بیمه شخص ثالث

همان گونه که بیان شد استفاده از بیمه شخص ثالث در کشور اجباری بوده و بر طبق قانون پلیس راهنمایی و رانندگی می توانند خودروهای فاقد این بیمه نامه رارجریمه کند. از طرفی با توجه به این اجبار در خرید بیمه شخص ثالث در صورتی که تمدید قرارداد در زمان معین شده صورت نگیرد، شرکت و نمایندگی بیمه باید به ازای هر روز تاخیر در بررای تمدید، بیمه گذار را جریمه کرده و پس از دریافت مبلغ جریمه مبلغ حق بیمه را تعیین نمایند.