چه حوادث و خساراتی تحت پوشش بیمه بدنه خودرو قرار می گیرد؟

چه حوادث و خساراتی تحت پوشش بیمه بدنه خودرو قرار می گیرد؟

به طور کلی خسارت هایی که تحت پوشش بیمه بدنه قرا می گیرند به دو دسته تقسیم می شوند:

۱-   خطرات اصلی

این دسته از خطرات همیشه در تمام بیمه نامه های خودرو وجود داشته و در زمان بروز حادثه خسارت جزئی و کلی وارد شده به قیمت روز روز محاسبه شده و پرداخت می شوند. این حوادث شامل سرقت، صاعقه، آتش سوزی، انفجار و تصادف.

۲-   خطرات فرعی

این دسته از خطرات در بیمه نامه وجود ندارد اما به درخواست بیمه گذار و با پرداخت حق بیمه اضافی، تحت پوشش شرکت بیمه گر قرار گرفته و در صورت بروز چنین خساراتی شرکت بیمه گر آن ها را جبران خواهد کرد. این قبیل از خسارات شامل:

–       سرقت در جای قطعات و لوازم وسیله نقلیه

–       شکست شیشه به تنهایی

–       غرامت ایام تعمیرات

–       بلایای طبیعی

–       خطرات ناشی از مواد شیمیایی

افزودن یک دیدگاه

5 × 4 =