تورهای مسافرتی از بیمه مسئولیت تور استفاده کنند

تورهای مسافرتی از بیمه مسئولیت تور استفاده کنند

تورهای مسافرتی از بیمه مسئولیت تور استفاده کنند.

زمانی که شما با تور مسافرتی به سفر بروید و اتفاقی برای شما رخ بدهد مسلما مسئولیت آن بر عهده صاحب آژانس مسافرتی خواهد بود. لذا بیمه مسئولیت به کمک صاحبان آژانس های مسافرتی آمده و در زمان بروز خسارت های جانی برای مسافرین، متعهد به جبران خسارات خواهد بود.

 

 

افزودن یک دیدگاه

3 + 18 =