چند نکته در مورد کاهش تعداد بیمه شدگان

چند نکته در مورد کاهش تعداد بیمه شدگان

ممکن است فردی در طول مدت استفاده از خدمات یک شرکت بیمه گر بخواهد افرادی را تحت تکلف خود قرار داده و یا حذف کند. در مورد حذف برخی از بیمه شدگان تحت تکلف فرد بیمه گذار لازم است به چند مطلب اشاره کنیم:

۱-   اگر حذف فرد بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه انجام گیرد در این صورت بیمه گذار باید حداکثر تا یک ماه پس از حذف بیمه شونده، شرایط را به شرکت بیمه گر اعلام کند تا عمل حذف صورت گیرد در غیر این صورت حذف بیمه‌ شده از تاریخ ورود نامه بیمه‌گذار به دبیرخانه بیمه‌گر انجام می شود.

۲-   اگر بیمه شدگان حذف شده ولی هزینه های درمانی همچنان پرداخت شود، بیمه گذار موظف است که تا پایان عقد قرارداد حق بیمه آنان را پرداخت نماید.

۳-   در صورتی که فرد بیمه گذار که تکلف افراد بیمه شونده را بر عهده دارد در طول مدت اعتبار قرارداد بیمه نامه فوت کند، بیمه شدگان تا پایان تاریخ انقضای قرارداد به شرط پرداخت حق بیمه می توانند از خدمات بیمه نامه بهره مند شوند ولی پس از اتمام تاریخ قرارداد به دلیل این که فرد بیمه گذار فوت شده است، پوشش بیمه ارائه نمی شود.

۴-   لازم به ذکر است که در صورت که فرزند دختر طلاق گرفته و بخواهد مجددا تحت تکلف پدر خود از خدمات بیمه استفاده کند، این امر مشروط به ارائه پوشش توسط سازمان بیمه‌گر پایه و عدم اشتغال به کار خواهد بود.

نکته:

از آنجایی که تعهدات موجود در بیمه نامه درمان بسیار متنوع و متعدد است لذا تعداد بیمه شدگان، نسبت خسارت، نحوه محاسبه حق بیمه برای بیمه گذاران مختلف، متفاوت بوده و قابل مقایسه با یکدیگر نیستند که با مدیریت ریسک مناسب نرخ و شرایط درخواستی بیمه گذار محاسبه و حق بیمه مربوطه اعلام می گردد.

افزودن یک دیدگاه

پنج × سه =