پرداخت بیش از یک دیه از سوی بیمه شخص ثالث

پرداخت بیش از یک دیه از سوی بیمه شخص ثالث

تکلیف پرداخت بیش از یک دیه از سوی بیمه شخص ثالث چیست؟

این امکان وجومد دارد که در زمان بروز حادثه، فرد بیمه گذار که مسئول حاثه است به پرداخت بیش از یک دیه محکوم شود در این صورت شرکت بیمه گر موظف به پرداخت کل خسارات بدنی _اعم از مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن_ خواهد بود.

افزودن یک دیدگاه

12 + دوازده =