یکی از مشاغلی که در کشور و البته در جهان وجود دارد، حمل و نقل کالا است. این حمل و نقل می تواند شامل حمل و نقل اثاث منزل، تولیدات یک کارخانه، انتقال وسایل و تجهیزات مهم، انتقال خودرو از کارخانه به سمت نمایندگی های فروش و… باشد. لذا برای این منظور شرکت های حمل و نقل به صورت رسمی مشغول به کار هستند تا با داشتن پروانه کسب، اعتماد دیگران به آن ها برای سپردن حمل و نقل کالاهای خود بیشتر شود. اما یک مسئله مهم که باید به آن توجه داشت، خطراتی است که در حین انتقال کالا ممکن است برای آن رخ بدهد برای مثال ممکن است وسیله نقلیه حامل کالا، دچار آتش سوزی شود، یا این که سرقت برای آن رخ دهد و… . همه این خطرات، منجر می شود که سرمایه صاحبان کالا از بین رفته و خسارت سنگینی به آن ها وارد شود. در این زمان مسئولیت این خسارات با چه کسی است؟

از زمانی که کالای شما وارد وسیله مورد نظر برای انتقال می شود تا زمانی که این کالا به محل جدید منتقل و از وسیله خارج شود، کلیه خساراتی که برای کالای شما رخ می دهد، بر عهده شرکت حمل و نقل است و در صورت بروز هر نوع حادثه ای، شرکت حمل و نقل مربوطه باید نسبت به جبران خسارات اقدام نماید. مسلما این خسارات سنگین هستند و کافی است که شرکت های حمل و نقل، دو مورد خسارت وارده به کالا را بخواهند جبران کنند در این زمان سرمایه زیادی را از دست خواهند داد. لذا توصیه ای که به این شرکت ها داریم این است که حتما از بیمه مسئولیت حمل و نقل کمک بگیرند.

منظور از بیمه مسئولیت حمل و نقل چیست

بیمه مسئولیت حمل و نقل کالای شما را در زمان انتقال حمایت می کند که شرکت های حمل و نقل باید از آن استفاده نمایند. لذا بر طبق تعهدات بیمه مسئولیت حمل و نقل هر گونه خسارات ناخواسته که در حین جابجایی کالا به آن وارد شده و این خسارت ناشی از نقص ایمنی و سهل انگاری شرکت حمل و نقل نبوده باشد توسط این بیمه نامه جبران خواهد شد.

نکته:

یکی از مهمترین مواردی که در بیمه مسئولیت حمل و نقل وجود دارد، حق جانشینی بیمه مسولیت حمل و نقل است. به این معنا که در صورتی که خسارتی به اموال بیمه گذار در حین حمل و نقل وارد شود، بیمه گر می تواند جانشین بیمه گذار شده و از افرادی که باعث بروز خسارت شده اند، برای بیمه گذار طلب حق کند.