یکی از قوانین که در راهنمایی و رانندگی وجود دارد، استفاده از خدمات بیمه شخص ثالث است. براساس این بیمه نامه، در زمانی که شما با خودروی خود تصادف کرده و منجر به بروز خسارت به شخص دیگری شوید، این بیمه نامه خسارت های جانی و مالی وارده به شخص ثالث را پرداخت خواهد کرد. داشتن این بیمه نامه الزامی است و در صورتی که یک خودرو این بیمه را نداشته باشد، جریمه خواهد شد. یکی از امتیازاتی که برای استفاده از بیمه شخص ثالث در نظر گرفته شده است، بحث تخفیف خرید بیمه نامه است. به منظور بهتر شدن رانندگی ها و کاهش آمار تصادفات، شرکت های بیمه موظف هستند در صورتی که فردی در یکسال قرارداد بیمه شخص ثالث، کمترین استفاده را از این بیمه نامه داشته باشد، برای تمدید قرارداد، به عنوان تشویق بابت رانندگی صحیح این فرد، به او تخفیف بدهند. لازم است بدانید که نه تنها بیمه شخص ثالث قابل واگذاری به غیر است بلکه تخفیفات آن نیز به صاحب جدید خودرو نیز منتقل می شود. لذا در این زمان است که اگر شما مشمول تخفیفات بیمه شخص ثالث باشید، صاحب جدید خودرو سود خواهد کرد.

شرایط انتقال بیمه شخص ثالث

اگر شما قصد دارید که بیمه شخص ثالث خود را به فرد دیگری واگذار نمایید، بر طبق ماده ۶ بیمه شخص ثالث، باید چند شرط را در نظر بگیرید:

۱-   اگر قرار است بیمه شخص ثالث بین دو خودرو صورت گیرد، این دو خودرو باید مشابه همدیگر باشند.

۲-   تنها زمانی می توانید بیمه شخص ثالث را انتقال دهید که تاریخ انقضای آن نگذشته باشد. زیرا پس از تاریخ انقضا، بیمه نامه رسما اعتباری نخواهد داشت لذا قابل انتقال نخواهد بود.

۳-   توجه داشته باشید که این انتقال باید به صورت قطعی باشد و اگر به حالت قولنامه ای باشد اعتباری نخواهد داشت.

۴-   در زمان انتقال بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه موظف است که هر گونه امتیاز تخفیف متعلق به این بیمه نامه را نیز به صاحب جدید آن انتقال دهند.

مدارک لازم جهت انتقال بیمه شخص ثالث

۱-   سند خودروی جدید که قرار است بیمه نامه به آن تعلق گیرد.

۲-   سند خودروی قدیم

۳-   بیمه نامه خودروی جدید

۴-   بیمه نامه خودروی قدیم

۵-   توجه داشته باشید که در صورتی که خودروی شما اقساطی است در زمان انتقال حتما باید باید اصل و کپی گواهی اقساط را به همراه داشته باشید تا انتقال امکان پذیر باشد و اگر این مدارک را ندارید،  باید اصل الحاقیه حذف سوابق خودروی قدیمی در دست باشد.